Pytania i odpowiedzi

Na jaki procent LTV można uzyskać w banku pożyczkę hipoteczną na cel konsolidacyjny?
W zależności od banku te wartości się różnią, maksymalnie jest to kwota do 75-80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki hipotecznej. W niektórych bankach maksymalna kwota jaką można uzyskać na cel konsolidacyjny jest jednak niższa niż kwota dostępna dla klientów zainteresowanych gotówką na dowolny cel (np. jeden z banków udziela pożyczek hipotecznych na dowolny cel nawet na 80% LTV ale jeśli pożyczka jest przeznaczana chociaż częściowo na konsolidację zobowiązań można uzyskać już tylko kwotę do 60% LTV).

Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej

Na jaki maksymalny okres spłaty można uzyskać kredyt konsolidacyjny pod hipotekę?
Maksymalny okres kredytowania dla pożyczki hipotecznej na cel konsolidacyjny to 30 lat, w wielu bankach jest on jednak krótszy, niektóre banki zaś w ogóle nie mają w ofercie zabezpieczonego kredytu konsolidacyjnego.

Jaki jest maksymalny okres kredytowania dla kredytu gotówkowo-konsolidacyjnego?
Większość banków udziela kredytów konsolidacyjnych niezabezpieczonych na nieruchomości na okres max. 7-8 lat, są jednak banki, w których można uzyskać kredyt konsolidacyjny na 120 a nawet na 150 miesięcy (tj. odpowiednio 10 i 12,5 roku).

Jaki jest max. akceptowany przez banki wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu?
Kilka banków udziela kredytów, których ostatnia rata może być spłacona w wieku nawet 85 lat (kredyty niezabezpieczone na nieruchomości), w przypadku kredytów konsolidacyjnych pod hipotekę kredytobiorca w momencie spłaty ostatniej raty może mieć maksymalnie 80 lat.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o kredyt konsolidacyjny?
Jak w przypadku wszystkich kredytów czas oczekiwania na ostateczną decyzję banku jest uzależniony od czasu w jakim kredytobiorca zgromadzi wszystkie wymagane dokumenty. Po złożeniu kompletu dokumentów okres oczekiwania na decyzję to nawet kilkanaście minut lub kilka godzin (kredyty gotówkowo-konsolidacyjne), natomiast w przypadku kredytów hipotecznych konsolidacyjnych to nawet 3-4 dni (przeważnie jednak ok. 1-2 tygodni).

Czy można wcześniej spłacić kredyt konsolidacyjny?
Tak, jak każdy kredyt także kredyt konsolidacyjny można spłacić szybciej niż zakłada to umowa kredytowa. W przypadku pożyczek hipotecznych na cel konsolidacyjny w większości banków wiąże się to jednak z koniecznością zapłaty prowizji za wcześniejszą spłatę, przeważnie dotyczy to jednak tylko pierwszych 2 pierwszych lat od podpisania umowy kredytowej. Prawie wszystkie banki nie pobierają natomiast prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów gotówkowo-konsolidacyjnych.

Czy banki konsolidują pożyczki pozabankowe?
Tak, niektóre banki spłacają tzw. chwilówki. Część krótkoterminowych pożyczek jest już obecnie wpisywanych do BIK i w momencie składania wniosku będą one od razu widoczne dla banku, pozostałe można spłacić np. gotówką dobraną na dowolny cel.

Czy można wziąć kredyt konsolidacyjny bez zgody współmałżonka?
Można, ale tylko kredyt konsolidacyjny bez hipoteki i najczęściej na maksymalną kwotę do 20-30 tys. zł. W przypadku pożyczki hipotecznej na cel konsolidacyjny wymagane jest wyrażenie zgody przez współmałżonka (przeważnie jest on także współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie więc musi wyrazić zgodę na obciążenie jej hipoteki).

Jaką kwotę wolnej gotówki można dobrać w kredycie konsolidacyjnym?
Wysokość kwoty dodatkowej w przypadku kredytów niezabezpieczonych jest uzależniona tylko od zdolności kredytowej klienta i maksymalnej kwoty kredytu jaką dany bank może udzielić bez zabezpieczenia. W przypadku kredytów udzielanych pod hipotekę wysokość takiej kwoty zależy też od wartości nieruchomości (nie może być przekroczony max. poziom LTV) i czasem od dodatkowych ograniczeń nakładanych przez konkretny bank (np. zasada, że kwota wolna nie może być wyższa niż 30% kwoty przeznaczonej na konsolidację zobowiązań).

Dobranie dodatkowej kwoty kredytu na dowolny cel

Czy można uzyskać pożyczkę hipoteczną zalegając z opłatami czynszowymi w spółdzielni?
Tak, w niektórych bankach standardowo nie będzie wymagane zaświadczenie o niezaleganiu ze spółdzielni mieszkaniowej.

Czy klient posiadający wpis w KRD ma szansę na kredyt konsolidacyjny?
Jeśli klient posiada jednocześnie dobry BIK to tak, wystarczy tylko spłacić zadłużenie i w ciągu 14 dni wierzyciel ma obowiązek usunąć dłużnika z rejestru.

Czy można uzyskać kredyt konsolidacyjny na dochód z umowy o pracę na czas określony?
W wielu bankach nie ma przeszkód w uzyskaniu kredytu na taki dochód jeśli jest to któraś kolejna umowa klienta z tym samym pracodawcą. Aktualna umowa o pracę musi jednak na dzień wydania decyzji kredytowej obowiązywać najczęściej jeszcze przez minimum 12 miesięcy (czasem 6 miesięcy), w niektórych bankach wymagane będzie również oświadczenie pracodawcy, że na dzień dzisiejszy „nie widzi przeciwwskazań do kontynuowania współpracy z pracownikiem”. Znacznie gorzej sytuacja wygląda z dochodami z umów zawartych z agencjami pośrednictwa pracy, traktowanymi przez banki z założenia jako umowy tymczasowe.